14 September 2021

Managed OpenShift Platformen: welke smaken zijn er en wat bieden ze?

Chris Lips
Openshift

Het aanbod van Managed OpenShift platformen is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Een pakket aan services waardoor je niet meer zelf op het beheer van het platform hoeft te richten. Wanneer is dit platform interessant en welke varianten zijn er? In deze blog nemen we ze onder de loep.

Wat is managed OpenShift?

OpenShift Managed is het wel bekende OpenShift containerplatform, maar dan beheerd door Red Hat en / of andere partijen. Red Hat OpenShift Managed Services is voor iedereen die zich op het bouwen en schalen van applicaties wil focussen, maar niet op het beheer van het platform waar dit op gebeurt.


De voordelen

Een van de grootste voordelen van een managed OpenShift platform is dat al het beheer door Red Hat en / of andere partijen wordt uitgevoerd. Door het uit handen nemen van het soms complexe beheer van een OpenShift containerplatform, kan de organisatie zich richten op belangrijkere zaken, zoals de uitvoering van de bedrijfsprocessen.

Welke managed OpenShift platformen zijn er?

Ik heb de volgende platformen onderzocht:

Al deze versies van OpenShift Managed draaien in de cloud en worden door de cloud provider en Red Hat beheerd.

De verschillen

OpenShift Managed kan bij verschillende Cloud leveranciers worden afgenomen. Elke Cloud leverancier heeft zijn eigen voordelen en nadelen, die meewegen in de uiteindelijke keuze voor een OpenShift managed service. Hieronder belichten we verschillende belangrijke onderdelen.

Combinatie met andere diensten

Het is vaak mogelijk de andere diensten van de Cloud providers te combineren met OpenShift Managed. Bij zowel Azure, AWS, Google en IBM Cloud kunnen gemakkelijk andere services worden gecombineerd. Denk aan services als Azure Files, Amazon RDS, EBS, Google drive en IBM Cloudant en dergelijke. Als je al gebruik maakt van dergelijke oplossingen, ligt het kiezen van een specifieke Cloud provider natuurlijk meer voor de hand dan een andere.

Installatietijd

De benodigde installatietijd voor het installeren van een OpenShift managed cluster verschilt per Cloud provider. ROSA, ARO en OpenShift on IBM Cloud geven aan dat in 20 tot 30 minuten een standaard cluster (10 standaard nodes) kan worden uitgerold. Bij OpenShift Dedicated is dat anders. Een installatie wordt hier uitgevoerd door een Red Hat SRE, die toegang krijgt tot de Google of AWS-omgeving van de klant. Het installatieproces is (nog) niet geautomatiseerd en duurt gemiddeld 24 uur.

Updates en patches

Wat betreft het updaten van een OpenShift Managed cluster zijn er een aantal verschillen. Kleine patches en essentiële updates worden door alle Cloud providers automatisch geïnstalleerd. Grotere updates zoals een nieuwe secundaire versie worden altijd in overleg met de klant gedaan.

Als ARO 4.5.z introduceert worden 4.5.z en 4.4.z ondersteund. Als een nieuwe secundaire versie wordt geïntroduceerd wordt de oudste secundaire versie afgeschaft en verwijderd binnen 30 dagen.

ROSA ondersteund 4.x-versies van OpenShift. AWS kan een afnemer die versie 3.x van Red Hat OpenShift gebruikt helpen met het upgraden van specifieke use-cases. Bij OpenShift dedicated zowel bij AWS als bij Google mag de klant 1 tot maximaal 2 secundaire versies achterlopen.

Bij IBM Cloud kunnen klanten met een 1-click update optie zelf een volledig geautomatiseerde update in gang zetten. In dit geval krijgt de klant een verwachtte wachttijd te zien en als die tijd is verstreken is het OpenShift platform geüpdatet.

Kosten

De kosten voor OpenShift Managed zijn altijd rond de 10.000 dollar. Dit is exclusief de kosten voor de benodigde Cloud infrastructuur om het cluster op te draaien. Per Cloud provider verschillen de kosten voor de benodigde workernodes en masternodes afhankelijk van de regio. Ook kan bij alle Cloud providers worden gekozen voor een reservatie van de nodes voor 1 of 3 jaar.

Hoe langer de reservatie, hoe lager de kosten voor de klant.

Ook heeft de klant de optie om deze worker en/ of master nodes specifieke eigenschappen mee te geven. Denk aan geheugen, CPU of soms wel GPU geoptimaliseerde virtuele machines.

Als een OpenShift managed cluster wordt afgenomen zijn er vanzelfsprekend kosten voor in- en outbound netwerkverkeer van en naar het cluster. Wat de kosten hiervoor zijn is afhankelijk van de regio’s waar de nodes over zijn verspreid. Dit kan sterk verschillen per casus.

Wel geeft IBM aan dat inter IBM traffic gratis is, ook tussen verschillende regio’s brengt dit geen extra kosten met zich mee.

SLA-uptime

Red Hat OpenShift op IBM Cloud biedt een iets hogere uptime dan de andere alternatieven, namelijk 99,99% in plaats van 99,95%. Hiervoor betaalt de klant uiteindelijk wel bijna twee keer zo veel aan infrastructurele kosten als het goedkoopste alternatief (Google). 

Koppeling met AD of LDAP

Alle varianten bieden een of meerdere koppelingen met AD of een LDAP. Red Hat OpenShift dedicated voor Google en AWS biedt de meeste varianten, waaronder LDAP en OpenID Connect. AD wordt ondersteund door Microsoft en ROSA. Afhankelijk van welke eisen je op dit vlak hebt, kan hier dus een bepaald alternatief voordeliger uitpakken dan een andere.

Database-as-a-service

De verschillende varianten maken allen gebruik van datadiensten van de onderliggende platformen. Deze lopen nogal uiteen, van bijvoorbeeld Azure Files bij Azure tot NoSQL-databases bij IBM. Ook hier is het dus mogelijk dat specifieke eisen en wensen die er zijn, beter bij een bepaalde variant past.

Red Hat Middleware

Geen van de varianten biedt (licenties op) Red Hat producten naast OpenShift. Soms wordt vermeld (bij ROSA) dat dit in de toekomst wellicht mogelijk is, als gebundelde oplossing. Het aanschaffen van een Cloud OpenShift-oplossing biedt daarmee een basis die je nog verder kunt (en moet) uitbreiden als je gebruik wilt maken van andere Red Hat producten.

Welke keuze is het beste?

Het voornaamste verschil tussen de verschillende Cloud leveranciers ligt in de beschikbare services die het Cloud platform in kwestie al levert, en welke samen kunnen worden gebruikt met een OpenShift Managed Service. Het is dan ook slim om vooraf te kijken welke bestaande services nodig gaan zijn voor het gebruik van een OpenShift Managed Service en welke Cloud provider deze services kan leveren. Ook kunnen opties zoals ‘Bring Your Own Cloud’ aantrekkelijk zijn, mits dit kan worden gebruikt bij de desbetreffende Cloud provider.

Voor koppeling met identity services en databases geldt bijvoorbeeld dat de verschillende Cloud-leveranciers allen hun eigen oplossingen hebben. Hierdoor past de ene variant mogelijk beter dan de andere.

De keuze voor een Cloud provider om een OpenShift Managed Service bij af te nemen is afhankelijk van de wensen en benodigdheden van een specifieke use-case. Het is dus verstandig om eerst de eisen aan het OpenShift Managed platform goed in beeld te hebben om hier vervolgens de goede Cloud provider bij te kiezen. Mocht je hierbij moeite hebben, dan kunnen we je uiteraard altijd helpen.