19 April 2019

KubeCon: Even geen techniek

Containers Kubernetes

De start van KubeCon

Vandaag start KubeCon echt, met de keynote-sessies. En waar je zou verwachten dat de conferentie over super nieuwe ontwikkelingen gaat rond cloud native solutions en open source projecten, ja dat klopt. En dat deze conferentie erg technologisch van aard is en een hoog techie-gehalte heeft, ja dat klopt.

Ik vond het interessant dat de VP Open Source van VMWare, misschien niet de populairste club binnen de community, aangaf dat de community een wel erg witte mannen club is. Hij preekte voor meer verscheidenheid.

Want binnen de nieuwe container-native ontwikkelingen zeggen we dat we innovatief zijn en ik denk dat je alleen innovatief kan zijn als de verscheidenheid groot is in je community, openstaat en praat met juist die ander die anders is.

Vervolgens haalde de founder van weaveworks het punt ethics aan. Natuurlijk wordt dan mr. Facebook aangehaald als een voorbeeld van onacceptabel onethisch gedrag van een nieuwe ontwikkeling die veel invloed op ons allen heeft.

Wat is de impact van wat je maakt.
Dan geldt voor een ieder in deze snel veranderende wereld die steeds meer verspreid en vermengd raakt. Wat acceptabel voor de 1 is is dat voor de ander niet. Wat hier ontwikkeld wordt heeft invloed op anderen heel ergens anders.
De impact van wat je maakt en wat van wat we vinden wat mag wordt daarmee steeds complexer.

Technologische ontwikkelingen en innovaties worden gevoed door verscheidenheid en openstaan voor elkaar. Met meer verspreiding en verwevenheid van die ontwikkelingen wordt de invloed op elkaar wel groter en complexer.