17 February 2023
HCS Company wint aanbesteding IT-inhuur bij IND, DT&V en COA
Chantal van den Broek
Nieuws

Utrecht, 15 februari 2023 – HCS Company, de hybride platform specialist van Nederland, heeft met zijn vaste partners een openbare aanbesteding op het gebied van tijdelijke ICT Inhuur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Dienst Terugkeer & Vertrek en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (IND/DT&V/COA) gegund gekregen. De raamovereenkomst gaat in op 1 april 2023 en kent een maximale looptijd van vier jaar en zes weken.

HCS Company nam samen met 13 andere partijen in een consortium deel aan de aanbesteding. In totaal is aan 8 partijen gegund met als penvoerder Flex Value. De raamovereenkomst heeft een geraamde totale opdrachtwaarde van 235 miljoen euro, exclusief btw.

Het duurzame en exclusieve samenwerkingsverband waar deze aanbesteding aan gegund is, is samengesteld uit de volgende bedrijven:

 • DataVibes
 • Dignitas
 • DutchWorkz
 • FlexValue
 • HCS Company
 • Interface ICT Force
 • Linden IT
 • Nibble IT
 • Novisource
 • OpenValue
 • Qien
 • Salves
 • Supply Value
 • YER Nederland

Elke partner in dit samenwerkingsverband biedt een eigen specialisme binnen een specifiek segment. Samen faciliteren ze alle expertise die IND/DT&V/COA nodig heeft. De veertien betrokken partijen binnen de raamovereenkomst monitoren continu trends in hun vakgebied en kennen de markt waarin ze opereren goed. Samen voorzien ze de diensten IND/DT&V/COA van de professionals die het best bij de uit te voeren taken passen.

“Ik ben blij en trots dat IND/DT&V/COA de raamovereenkomst gunt aan ons consortium,” zegt Nick Diepman, directeur van FlexValue. “We zullen het vertrouwen dat de diensten in ons stellen als het gaat om hen te voorzien van de beste IT-professionals zeker waarmaken.”

Menno van Drunen, Managing Partner bij Supply Value: “Dit consortium geeft ons de mogelijkheid om te focussen op waar we echt goed in zijn: het leveren van onafhankelijk advies en implementatiekracht op het gebied van digitalisering terwijl andere partijen de technologie-specifieke rollen invullen.”

Ook Gerbert Jan Valk, CEO van Linden IT is enthousiast. “Dit is de derde aanbesteding die we winnen door als partners onze krachten op specifieke expertisegebieden te bundelen. De waarde van dit consortium bewijst zich nu opnieuw.”

Over IND, DT&V en COA


De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst.