06 April 2021

De 7 meest besproken voordelen van OpenShift

Jan Buurman
Openshift

OpenShift kent vele voordelen, maar welke voordelen zien wij nu het meest? In dit blog bespreken we de 7 voordelen welke we het meest tegenkomen bij Proof of Concepts & implementaties bij onze klanten.

1. Meer business value

Vast niet in jouw organisaties, maar wel in andere klaagt de business nog wel eens over de kwaliteit van de applicaties. Functioneel doen ze veelal wel wat ze moeten doen, maar ze vallen te vaak uit, zeker nadat er een nieuwe versie is uitgerold. Ook zijn er zorgen over de security. We hebben dus wat te doen op het gebied van robuustheid, stabiliteit en veiligheid van onze applicaties. Nu zorgt het werken met container-technologie in het algemeen, en OpenShift in het bijzonder, voor een kwaliteitsslag op deze aspecten. Goed nieuws voor de business want dit betaalt zich uiteindelijk uit in het verkrijgen van meer business value door het gebruiken van de applicaties.

2. Meer tijd voor ontwikkeling

We doen er van alles aan om de Time to Market van nieuwe applicaties of gewijzigde functionaliteit zo kort mogelijk te maken. Belangrijk vraag hierbij is; waaraan besteden de teams die zich bezighouden met applicatieontwikkeling hun tijd? Je hoopt met name aan het produceren van functionaliteit. Hoe zit dit bij jouw organisatie? Wij zien dat in veel traditionele omgevingen de teamleden de nodige tijd kwijt zijn aan ‘randverschijnselen’. Denk dan aan het regelen van en wachten op de infrastructuur, omgevingen en installaties (scripts e.d.). Laat je applicatieteams zich weer meer gaan concentreren op het puur ontwikkelen van functionaliteit. Bij het werken met een containerplatform zijn veel van die randverschijnselen geregeld.

3. Technisch Applicatie Beheer

Technisch Applicatie Beheer (TAB) staat bij de meeste IT-organisaties niet volop in de schijnwerpers. Het is ook niet sexy. Alleen het is wel cruciaal. Ze distribueren de nieuwe versies van de applicatie, ze managen de verschillende omgevingen en ze voeren dagelijks operationeel beheer zijn. Je kan nog zo’n mooie functionaliteit hebben ontwikkeld, maar zonder deze activiteiten profiteert de business er nooit van. OpenShift vereenvoudigt de werkzaamheden van Technisch Applicatie Beheer. Het resultaat zijn minder arbeidsintensieve en zelfs volledig geautomatiseerde werkzaamheden. De foutkans wordt zeer laag wat leidt tot minder rework. Deze kwaliteitsverbetering is goed voor de leverzekerheid van de IT richting de business. Zowel bij uitrollen als tijdens de dagelijkse exploitatie. Bijkomend effect is dat meer werkzaamheden overdags uitgevoerd kunnen worden.

4. Infrastructuur & portabiliteit

Als je verantwoordelijk bent voor het leveren van de infrastructuur herken je vast wel dat iedere applicatie een ‘broodje speciaal’ is. Iedere applicatie vereist weer een iets andere samenstelling of configuratie. Met alle gevolgen van dien. Nu draaien de applicaties binnen het containerplatform, en het platform regelt de infrastructuur. Gezien vanuit de infrastructuur is er dan slecht één afnemer; het platform. Een ander voordeel dat je verkrijgt is de portabiliteit. Het maakt voor de applicaties niet uit vanaf welke infrastructuur (on premise of cloud) je het platform aanbiedt. Daarmee verkrijgt de leverancier van de infrastructuurdiensten de mogelijk om te variëren in de onderliggende infrastructuren. Dit kan ook on the fly. Wel moet je ervoor zorgen dat alles waar de applicatie gebruik van maakt, zoals data, afdoende bereikbaar is vanuit die verschillende infrastructuren/ platformen.

5. Ontwikkel- en beheerstraten

Bij steeds meer organisaties zijn de ontwikkel- en beheerstraten een pijnpunt aan het worden. De hoeveelheid tools en producten, die tezamen deze straten vormen, zijn de laatste jaren gegroeid. De ontwikkelingen van deze tools en producten volgen elkaar snel op. Zie dat maar eens bij te houden. Het up to date houden van deze straten, inclusief de integratie van al die tools en producten, vereist steeds meer inzet en begint een ‘vak apart’ te worden. Ben je in jouw organisatie een jaartje of wat geleden zelf begonnen met Kubernetes en Docker, dan zie je waarschijnlijk daarbij al hetzelfde. Het begint klein maar intussen is het uitgegroeid tot een aanzienlijke set aan producten, die jezelf tot een werkend geheel aan het smeden bent.

OpenShift bestaat uit een integraal geheel aan tools en producten, waarbij Red Hat als leverancier garant staat voor het consistente geheel. Door OpenShift te gaan gebruiken ben je nog niet overal vanaf. Het platform vervangt op dit moment de ontwikkelen beheerstraten nog niet end-to-end, maar de scope van het platform groeit nog steeds.

6. Een katalysator voor verandering

Het gebruik gaan maken van container-technologie en een containerplatform zijn niet de enige veranderingen waar IT-organisaties mee bezig zijn. Zijn jullie ook gestart met het introduceren van de cloud, het invoeren van Agile of DevOps en/of het optimaliseren van de voortbrenging op basis van CI/CD? En, herken je dan ook dat het best wel lastig is en wat stroperig wordt? Zo ja, dan ben je niet de enige. Dit zien we bij veel meer organisaties. De implementatie van OpenShift biedt weer nieuwe mogelijkheden en, alleen al het weer praten hierover, veroorzaakt vaak dat er ook weer beweging komt. OpenShift dient dan als een katalysator voor die andere ontwikkelingen en niet alleen op technologisch vlak.

7. Aansluiten op ontwikkeling

Het zevende en laatste veel besproken voordeel is van een andere aard. Dit gaat over ontwikkelingen die buiten jouw eigen organisatie plaatsvinden. Veel technologie bedrijven en leveranciers van IT-producten werken zelf ook met container-technologie. Is het je al opgevallen dat er steeds meer (middleware)producten zoals databasemanagementsystemen of integratieproducten aangeboden worden in containers? Of misschien heeft een leverancier van een applicatie of een COTS product, wat jij gebruikt, al aan je gevraagd of hij deze mag opleveren in containers? Met andere woorden; door een containerplatform te gebruiken sluit je aan op de algemene trend in de IT en kan je daar dus ook maximaal van gaan profiteren.