René Willems
“IoT Smurf”
PET ondersteuning
DevOps
Automation
Grafana
ArgoCD/Ansible
Take it easy, Take a trip with HCS Company! Bij HCS Company kun je jezelf zijn en wordt er naar je geluisterd. Vooral met elkaar gaan we de klant helpen en dat maakt het werk zo leuk.
Rene over HCS Company