Application modernisation

Innovatie uit de Open Source wereld is natuurlijk supergaaf als je een app bouwt in een moderne, op containers gebaseerde, omgeving. Cloud-native apps zijn sneller, goedkoper en kennen geen afhankelijkheid van infrastructuur of programmeertaal. Tel daarbij op dat Open Source software sneller innoveert dan proprietary software. Oh ja en je bent eindelijk van die vervelende licenties af!

Application modernisation

Maar..

95% van de applicaties draait in een minder moderne, soms zelfs ronduit oude omgeving. In die omgevingen is het moeilijk om innovatie werkelijk werkend te maken. Om innovatie door te voeren moet je deze applicaties moderniseren. En ja, daar weten wij wel raad mee.

Wij helpen je om van bestaande, gesloten applicaties, moderne en open apps te maken. Apps die profiteren van de mogelijkheden van innovatieve IT. Wij inventariseren jouw applicaties. Wij brengen de technische kernmerken in kaart. Wij kijken naar de bijdrage van de applicatie aan de business doelstellingen. Wij schatten de verwachte levensduur in. Dit is de basis van het moderniseren van het applicatielandschap naar moderne apps. In gradatie van modernisatie te verdelen in één van onderstaande categorieën:

Cloud ignorant

Wij laten je bestaande applicaties draaien op een containerplatform. Jouw applicaties worden as-is overgenomen. Afhankelijkheden van libraries worden geactualiseerd en geoptimaliseerd. De containers zijn relatief groot, nog ongeschikt om meerdere keren opgestart te worden. Ze zijn nog niet stateless en veelal niet autonoom te wijzigen. Toch kunnen we op deze manier in een korte tijd, met weinig inspanning, zo veel mogelijk applicaties laten profiteren van de voordelen van een containerplatform.

Cloud ready

Wij optimaliseren je applicaties voor het gebruik van containers. We nemen gelijk de migratie van gesloten software naar Open Source software mee. De apps worden stateless in meerdere containers gedraaid, waardoor schaalbaarheid wordt verkregen. We passen de apps zodanig aan dat ze gebruik maken van de faciliteiten van het platform. Centrale logging. Integrale monitoring. Identity management en storage. Maar we zijn er nog niet! De applicaties zijn nog niet omgebouwd tot (micro)services en ook veelal nog niet autonoom wijzigbaar.

Cloud native

Wij bouwen de applicaties om tot kleine autonome eenheden die een bepaalde functie leveren. Hierdoor ontstaan (micro)services die snel en vaak aangepast kunnen worden. Het voortbrengingsproces wordt hiervoor nog verder geoptimaliseerd. Efficiënter. Effectiever. Het wordt mogelijk om wijzigingen aan applicaties snel te ontwikkelen en de distributie kan vaak en heel snel plaatsvinden. Dit biedt de business de mogelijk om met functionaliteiten te differentiëren.

Wij brengen eenvoud. Onafhankelijkheid. Wij maken het sneller. Dat is application modernisation bij HCS Company.