15 September 2023
// IVO rechtspraak

Rechters krijgen doorzoekbaar digitaal werkdossier

Overheid

IVO Rechtspraak is de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak in Nederland. Een wereld op zich, want de Rechtspraak heeft grote ambities en maakt grote veranderingen door. Ruim 1,6 miljoen rechtszaken, 2.497 rechters en raadsheren en de advocatuur in Nederland vragen om flexibiliteit, creativiteit en pro-activiteit. IVO Rechtspraak levert dit: met recht betrokken bij de Rechtspraak én bij de samenleving.

Het vertrekpunt

De digitalisering van de rechtspraak is wordt „gereset”. Oplossingen moeten minder complex, kleinschaliger en minder afhankelijk worden van softwareleveranciers. Om dit te bereiken heeft IVO Rechtspraak eind 2017 een proof of concept uitgevoerd met het open source containerplatform OpenShift van Red Hat.

Het doel? Sneller van idee naar productie. En weer terug. Een continue stroom van wijzigingen (releases, patches, updates) zonder onderbreking van beschikbaarheid. Zero downtime. Automatisch op- en afschalen bij piekbelasting. Snelheid. Digitale dossiers inzien, filteren, doorzoeken, groeperen, stickeren en annoteren. Dossiers organiseren binnen rechtsgebieden en op persoonlijke voorkeuren. Zoveel mogelijk op basis van moderne open source technologie.

Plan van aanpak

Groot denken en klein doen. In 3 maanden tijd is een succesvol project gedraaid waarin we IVO Rechtspraak de voor- en nadelen van een containerplatform hebben laten ervaren. Voor verschillende projecten, waaronder het project Digitaal Werk Dossier (DWD), is OpenShift tot en met productie geïmplementeerd. Na afloop van de PoC is op basis van een gezonde business case besloten om door te gaan met deze veelbelovende manier van werken. In het jaar na de PoC is de embedding van het platform verder gerealiseerd. Monitoring, logging, Lifecycle management: aan alles is gedacht.

Het resultaat

Een zoemend containerplatform met hypermoderne (Angular/Java) applicaties waarmee het Digitaal Werk Dossier snel en effectief in de rechtbanken beschikbaar is gemaakt. Inmiddels zijn meerdere projecten aangesloten en is het platform aangewezen als doelplatform voor alle diensten van IVO Rechtspraak.