20 April 2021

Voordelen van OpenShift voor applicatie ontwikkeling

Jan Buurman
Containerization Openshift

Naast de eerder 7 genoemde voordelen, zijn er nog een hoop andere voordelen te benoemen van OpenShift. Voor veel organisaties is naast het verbeteren van de distributie van de applicaties naar de verschillende omgevingen, ook het moderniseren van het voortbrengingsproces één van de belangrijke redenen om een containerplatform te gaan introduceren. In dit blog behandelen we de voordelen van OpenShift specifiek voor de applicatieontwikkeling.

Het voortbrengingsproces moet steeds sneller en vaker doorlopen kunnen worden. Deze gewenste snelheid en frequentie vraagt om een andere manier van werken (CI/ CD, Agile, DevOps) en om een bijpassende technische ondersteuning hiervan. Door het gebruik maken van OpenShift is het mogelijk om diverse voordelen te behalen in het voortbrengingsproces.

Efficiëntie

Het voortbrengingsproces wordt efficiënter omdat de ontwikkelaars zich kunnen focussen op de realisatie van de functionaliteit van de applicatie. Ze zijn ontzorgd op het gebied van de omgevingen en de infrastructuur waarop de applicatie moet gaan landen. Daarnaast hoeven eventuele installatiescripts en installatiedocumentatie niet of nauwelijks meer geschreven te worden.

Delivery Pipelines

Bij het implementeren van OpenShift worden meestal het gebruik van Delivery Pipelines geïntroduceerd of verbeterd. Daarvoor is het namelijk noodzakelijk om het proces tegen het licht te houden om dit te gaan optimaliseren en te automatiseren. Hierbij komen vaak overbodige processtappen en administraties naar boven, die dan verwijderd worden. Al met al leidt dit tot een kortere en minder arbeidsintensief voortbrengingsproces.

Verkorte doorlooptijden

De doorlooptijd van het voortbrengingsproces wordt verkort doordat wachttijden op het verkrijgen van omgevingen worden geëlimineerd. Tevens is het gaan werken met geautomatiseerde Delivery Pipelines een stimulans om ook het uitvoeren van de processtappen verdergaand te automatiseren. Het bekendste voorbeeld hiervan is het automatiseren van het testen, waarbij dan veelal ook het aantal uit te voeren testen wordt verminderd.

Moderniseringsslag

Het invoeren van OpenShift loopt meestal parallel aan een moderniseringsslag van applicaties waarbij gewerkt gaat worden. Met het concept van ontwikkelen van kleine autonome eenheden als micro-services of enkelvoudige functionaliteit. Het werken met een containerplatform maakt het mogelijk om een bijbehorend voortbrenging proces te maken.