25 April 2023
Platforms; This is how we do it!
Jan Buurman
Platform

De term platform is ‘hot’. Je ziet het overal opduiken, binnen en buiten ons vakgebied. Ben je afgelopen week naar ‘KubeCon + CloudNativeCon Europe 2023’ geweest, dan kon je er ook niet omheen. Er wordt veel over gepraat en geschreven. Nu moet het niet alleen bij praten blijven. Zien is geloven, dus doen, is ons motto.

Wie zijn wij? Wij zijn HCS Company, dé ‘hybride platform’ specialisten van Nederland. In deze blog vertellen we over hoe wij de wereld van de platformen zien en welke ervaringen we hiermee hebben opgedaan.

Platformen volgens HCS Company

Het onderwerp ‘platformen’ is nog volop in beweging. De definitie, positionering en inhoud van platformen verandert nog. Wij hebben niet gewacht totdat het helemaal is uitgekristalliseerd. We zijn een paar jaar geleden gewoon begonnen met het implementeren en gebruiken van platformen bij onze klanten. De klanten zagen de voordelen van het toepassen van platformen in en wij hadden de kennis. Succes verzekerd, toch?!

Het eerste vraagstuk is wat we als een platform zien. In de markt zien we de definitie vele kanten opgaan en waarschijnlijk blijft dit nog wel even zo. Toen wij hiermee startten was het voor ons belangrijk wat de behoeftes van de organisaties zijn en wat de markt te bieden heeft. Zo zijn we erop uitgekomen dat een platform een suite van tools is waarmee een generieke IT-functionaliteit (capability) geleverd wordt aan applicatie/DevOps-teams. Deze platformen stellen deze teams in staat om op een uniforme, effectieve en (waar nodig) innovatieve wijze hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.
Hierbij focussen wij ons op Container-, Observability- en Automation platformen. Bij het inzetten van dergelijke platformen raken we tevens gebieden als data, integratie en security.

Platformen volgens de IT-markt

Onze kijk op platformen is onder andere in lijn met de definities die Gartner en de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) hanteren. De combinatie van deze twee vinden wij belangrijk. De mening van Gartner speelt namelijk bij veel organisaties een prominente rol bij het maken van keuzes binnen hun IT-strategie. Zij vertegenwoordigen de wat meer gevestigde orde. CNCF daarentegen heeft een kijk op de wereld gestuurd door de denkbeelden vanuit de Open Source communities. Hier komt veelal het ‘nieuwe geluid’ vandaan. En dit heeft een grote invloed op de ontwikkelingen binnen het landschap van tools en producten.

“A platform is a framework of services and/or infrastructure capabilities that provide foundational technology building blocks that enable customers to develop, run, and manage digital business solutions. In simpler terms, a platform is a set of tools, services, and infrastructure that provides a foundation for organizations to develop, deploy, and manage digital products and services.”

Gartner

“A platform for cloud-native computing is an integrated collection of capabilities defined and presented according to the needs of the platform’s users. It is a cross-cutting layer that ensures a consistent experience for acquiring and integrating typical capabilities and services for a broad set of applications and use cases.”

CNCF

Duiken we wat dieper in de definities, dan herkennen we zeker al de volgende stap in de evolutie van platformen. Nu concentreren de meeste platforms zich op één generieke IT-functionaliteit. Maar dit lijkt zich meer en meer te evolueren naar ‘Integrated Development Platforms’. Daarin zijn de benodigde capabilities samengevoegd voor het ontwikkelen van een bepaald type applicaties. Aangezien een organisatie meerdere type applicaties ontwikkeld, gaan we ook meerdere van dit soort platforms binnen één organisatie zien. De wijze waarop een capability binnen de diverse platformen is ingevuld kan dan voor alle platformen hetzelfde te zijn.

In onze dagelijkse praktijk ervaren we dat organisaties nog niet volop met dit soort ‘Integrated Development Platforms’ bezig zijn. Momenteel spelen de vraagstukken als hoe gaan we optimaal gebruik maken van Containerisatie of Observability een meer prominente rol. Dat is ook de reden waarom wij ons hierop focussen. Bij deze platformen liggen momenteel de behoeftes en daarmee creëren we ook de meeste waarde voor onze klanten.

Thema’s bij het inzetten van platformen

Eerlijk is eerlijk. Wij zijn ook door schade en schande steeds wijzer geworden hoe een implementatie van een platform aangepakt moet worden en welke thema’s daarbij een rol spelen. De techniek leek ons belangrijk. We zijn nu eenmaal IT’ers en de techniek laat ons hart sneller kloppen. Alleen al snel bleek dat die techniek altijd wel aan de praat te krijgen is. Het is echt wel even wennen, die nieuwe tools, die nieuwe inrichting. Ondertussen weten we dat er vooral een aantal andere thema’s de meeste aandacht nodig hebben.

Enablement is het nieuwe werkwoord

Al jarenlang zijn we gewend om generieke IT-functionaliteit, bijvoorbeeld middleware tools, vanuit een centrale afdeling aan te bieden en daarop support te verlenen. De tools houden we dagelijks in de lucht en we installeren nieuwe versies. Dit moet bij moderne platformen ook. Maar doen we het wel beetje anders, volledig geautomatiseerd bijvoorbeeld. We noemen het ook anders, platform engineering. Alleen door ervaring hebben we geleerd dat het aanbieden van een goed werkend platform niet meer genoeg is. We gaan ook aan Enablement doen. Zo gaan we actief aan de slag met het ondersteunen van de applicatie/DevOps-teams. Zij moeten het platform goed (kunnen) gebruiken. Enablen betekent dat we nauw samenwerken met deze teams, weten wat ze nodig hebben en continu met raad en daad bijstaan.

Paradigmashift heeft aandacht nodig


Het gaan gebruiken van moderne platformen brengt veranderingen met zich mee. Deze gaan verder dan alleen het leren van een nieuwe tool, het moeten gebruiken van andere commando’s of het drukken op andere knoppen. Om een platform werkelijk goed te gebruiken moeten we anders naar de uitvoering van ons vak gaan kijken. ‘Everything as code’, ‘engineering culture’, ‘cloud native development’ en ‘containerisation’ zijn zomaar vier voorbeelden van topics die effect hebben op de fundamenten van hoe we met IT bezig zijn. Het gaat dan om een veranderende mindset, anders denken en anders doen. Het zijn echt geen onoverkomelijke veranderingen, maar het verdient wel alle aandacht.

Samenloop met andere ontwikkelingen


De afgelopen jaren volgen de ontwikkelingen elkaar in een rap tempo op. Als je er van een afstandje naar kijkt, dan lijkt het wel of we ons vak opnieuw aan het uitvinden zijn. Zie alleen al Agile, DevOps, SRE, ChatOps, Cloud, AppOps en de hier genoemde platformen. Dit is al een aardig lijstje. Nu staan deze ontwikkelingen niet allemaal los van elkaar. Sterker nog, ze vormen een logisch geheel en versterken elkaar. Alles aan elkaar knopen werkt verstikkend. Maar zie wel deze samenhang en laat de ontwikkelingen van elkaar profiteren. Het moet uiteindelijk toch weer één geheel worden.

Organisatie, what’s in it for you

Net werden al ontwikkelingen als Agile, DevOps en SRE genoemd. Deze hebben bij organisaties al heel wat in beweging gebracht. Het IT-vak is anders dan in het verleden. Dit heeft veel voordelen. Wel hebben we hierdoor behoefte gekregen aan moderne hulpmiddelen voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van onze applicaties. En deze behoefte heeft geleid tot het aanbod van een groot aantal nieuwe tools.

Hier ontstaat een dilemma. Enerzijds willen we de autonomie van applicatie/DevOps-teams stimuleren en anderzijds is het ook ondoenlijk om ieder team zijn eigen set aan tools te laten bepalen. Hier hebben deze teams simpelweg de tijd en ook veelal de kennis niet voor. Als organisatie willen we ook geen wildgroei aan tools met alle gevolgen en risico’s van dien.

Gaan werken met een goed ‘platform-concept’ is hiervoor de oplossing. Zo houd je voldoende grip op de aanwas van tools. En door het loslaten van het denken in ‘one size fits all’-oplossingen (bijvoorbeeld één ci/cd-oplossing voor iedere technologie) creëer je de gewenste diversiteit en wendbaarheid voor de applicatie/DevOps-teams. Let wel op voor de verleiding door de leveranciers met hun oplossingen. Producten zijn heel verleidelijk om te gaan gebruiken. Voordat je er erg in hebt creëer je een lock-in, waar je steeds verder ingezogen wordt.

Kortom: Het inzetten van het ‘platform-concept’ biedt de benodigde balans tussen autonomie en bureaucratie; vrijheid binnen kaders.

IT’er, what’s in it for us

Niets is zo gaaf dan met moderne technologieën aan de slag te gaan, toch?! ‘Need i say more’. Dit is onze passie. We willen graag in zo’n moderne omgeving werken. De beste zijn en daarmee ook nog de organisatie vooruit helpen.

Dit krijgen we vaak terug van IT’ers die met een modern platform werken. Ze worden er blij van en het geeft een kick. Wel moet je investeren in het leren van nieuwe dingen. Niet één keer, maar continu. De platformen worden steeds verder doorontwikkeld. We moeten dus wel bijblijven. En het is aan de organisatie om ons hier maximaal bij te ondersteunen.

Wat wij ook ervaren is dat ons werk interessanter wordt. We automatiseren per slot van rekening alles wat maar los of vast zit. Steeds minder saaie routinematige activiteiten. Daarnaast is iedereen betrokken bij de niet-technologische onderwerpen. Zo had ik het al eerder over enablement. Maar denk ook eens aan de roadmap om een platform steeds rijkere functionaliteit te laten bieden, het meewerken aan migraties die invulling geven aan de modernisatie en het deelnemen aan een community om ervaringen uit te wisselen. Het is dus niet alleen techniek wat de klok slaat.

Voor ons IT’ers is het een mooie tijd. Veel gave nieuwe spullenboel en we komen los van de gebaande paden die we ondertussen wel gezien hebben. We maken ons werk interessanter en hebben ‘never a dull moment’ meer.

Let’s do it!


Aan alles komt een eind. En we zijn nog lang niet klaar met vertellen. We begonnen dit verhaal met dat iedereen het over platformen heeft. Het moet alleen niet bij praten blijven. We moeten ook vooral doen. Ermee bezig zijn en dan wel met een beginnersmindset. En ja, er gaat nog veel veranderen binnen de platformen. Spannend, leuk en interessant, als we maar openstaan om mee te bewegen met deze veranderingen. Combineer de nieuwe ontwikkelingen met de ervaringen die we reeds hebben opgedaan en dan maken we het inzetten van platformen tot een succes.

Praat jij nu ook alleen nog maar over platformen en wil je er iets gaan doen. Je weet ons te vinden!