23 November 2022

Monitoring van Hybride IT landschap - part 1

Elastic

Cloud is niet meer weg te denken uit het IT landschap. Wat de toekomst ook doet, we zullen de komende jaren gebruik blijven maken van on-premise omgevingen. Hoe ga je nu deze hybride omgevingen monitoren? Er zijn veel tools en er is veel informatie beschikbaar over het toepassen van observability met bijvoorbeeld Elastic Observability, bijvoorbeeld door het gebruik van APM (Application Performance Monitoring). Door een library toe te voegen aan je eigen ontwikkelde applicatie krijg je snel inzicht in hoe de applicatie precies presteert, waar bottlenecks zitten en nog veel meer.

Maar wat als je een klassiek landschap hebt, met bijvoorbeeld applicaties die niet in je OpenShift omgeving draaien of extern ontwikkeld zijn?

In deze blogserie gaan we in op het monitoren van een hybride omgeving. Ons voorbeeld bestaat uit een PHP applicatie draaiend op een Linux webserver en een Linux database server. Deze systemen en applicaties zouden we graag willen monitoren.

Monitoren kan je opdelen in een drietal lagen.

  • Technische monitoring, het verzamelen van log, metrics en traces van technische componenten.
  • Functionele monitoring, oftewel monitoring vanuit het perspectief van de gebruiker, oftewel Synthetic Monitoring
  • Keten monitoring, de samenhang dus verschillende functionele componenten.

In dit eerste deel gaan we beginnen met het monitoren van onze Linux hosts.

Voor het monitoren van host (bijvoorbeeld een virtuele machine) heeft Elastic ‘Infrastructure Monitoring’ [https://www.elastic.co/guide/en/observability/current/analyze-metrics.html]. De eerste stap is het installeren van de System integratie in Elastic.

1. Ga onder ‘Management’ naar ‘Integrations’

2. Zoek naar de ‘System’ integration en voeg de integration toe.

3. Geef de integratie een naam en maak een Agent Policy aan waarin we straks de Elastic Agent gaan toevoegen die op de hosts kom te draaien.

 

4. Druk op ‘save and continue’

5. Wanneer je nu weer naar integrations toe gaat, druk hier op ‘Add Agent’

6. Volg hier de instructies, in ons voorbeeld plakken we een curl commando op een Linux VM.

7. Wanneer dit gelukt krijg je de melding ‘agent has been enrolled’ te zien.

8. Ga hierna terug naar ‘Observability’ kies onder ‘Infrastructure’ of voor ‘Inventory’ of voor ‘Metrics Explorer’ en zie de data van je host binnen komen.

Met deze informatie kijk je naar technische elementen. Voeg hier alerts aan toe zodat je meldingen krijgt wanneer bijvoorbeeld een host meer CPU load heeft dan normaal of wanneer een harddisk dreigt vol te lopen.

De vervolg stap is om in meer detail te kijken naar de diensten die je levert. Stay tuned voor part 2 waarin we in gaan op de Uptime app van Elastic.