12 November 2020

"Een snelle time-to-market is voor VodafoneZiggo ontzettend belangrijk."

Als aanbieder van televisie, internet en telefonie is het voor VodafoneZiggo erg belangrijk om klanten zo goed mogelijk te bedienen. Ze zijn dan ook op dit moment druk aan het experimenteren met containertechnologie die ze helpt om sneller te reageren op ontwikkelingen vanuit de markt.

Age Pruimers is Manager Fulfillment bij VodafoneZiggo en eindverantwoordelijk voor het beheerteam. Dit team beheert alle applicaties die ervoor zorgen dat het callcenter met de best mogelijke tools aan de slag kan. Consumenten moeten eenvoudig bestellingen zowel online als offline kunnen plaatsen en interne medewerkers moeten in staat zijn om uren, projecten en incidenten snel en simpel te registreren.

Jullie zijn containertechnologie uitgebreid aan het onderzoeken. Kunt je hier iets meer over vertellen? 

“In samenwerking met HCS Company hebben we vanuit onze afdeling een PoC (Proof of Concept) gedaan met het containerplatform OpenShift van Red Hat, waarmee we een interne planningstool hebben gemaakt op basis van microservices. Binnen ons bedrijf hebben we belangstelling voor containertechnologie vanwege de stabiliteit en performance die deze techniologie ons biedt. In het geval van piekbelasting kunnen we gemakkelijk capaciteit opschalen met extra containers. Dan doen we met een druk op de knop, of soms zelfs zonder tussenkomst van menselijk handelen. De inzet van een containerplatform verbetert onze schaalbaarheid. We hebben meer stabiliteit als de workload toeneemt. Dat is vooral nuttig bij marketingacties waar veel bestellingen uit voortkomen. Ons platform blijft dan stabiel draaien. Ook verlaagt de inzet van containertechnologie de time-to-market. We kunnen nu veel gemakkelijker automatisch tests in elkaar zetten en uitvoeren. Op het moment dat je een hele specifieke nieuwe functionaliteit hebt, hoef je alleen die te testen en daarna maak je voor de volgende keer weer een nieuwe automatische test.”

“Vanuit beheerpectief wil ik processen kunnen monitoren. De mogelijkheid van schaalbaarheid over verschillende omgevingen ervaar ik als positief. Voor mij is het een testcase binnen de afdeling om te kijken of we met containertechnologie iets kunnen doen, zodat we in de toekomst de boel nog stabieler kunnen maken.”

Wat is de belangrijkste reden geweest om hier naar te kijken binnen VodafoneZiggo?

“VodafoneZiggo zijn vaste netwerk is voortgekomen uit onder meer Multikabel, UPC en Casema. Wat je nu ziet is dat er nog veel componenten uit die tijd bestaan en voorheen deden we alles on-premise. Dat deden we met krachtige machines van duizenden kilo’s en ontzettend veel rekenkracht. We willen de boel nu gaan vernieuwen en toekomstklaar maken. Daarom zijn we nu bezig met, zoals we dat intern noemen, rehoming van het datacenter. We gaan het oude datacenter verlaten en kiezen voor een nieuwe locatie. We willen kiezen voor een onderliggend OpenShift platform voor het faciliteren van applicaties. Dit brengt meer flexibilteit met zich mee op het moment dat je wilt gaan schalen.”

Hoe brengen jullie binnen VodafoneZiggo IT en business samen?

“Als de business een oplossing wil, dan bedenken we iets. Projectleider en de designer gaan aan de slag met het design en de bouw komen daarna bij ons. Wat je ziet in de praktijk is dat we door onze kennis en kunde helpen met het modelleren van de vraag. Een designer komt naar onze afdeling en stelt vragen als ‘hoe werkt het nou?’ en ‘zou dit een goede oplossing kunnen zijn?’. Omdat we heel nauw contact hebben met de business, komen ze graag bij ons voor advies. We krijgen dan vragen in de trant van ‘als we dit willen, wat is een handige manier om dat voor elkaar te krijgen?’ en ‘moeten we hier een change voor maken?’

Hoe zorgen jullie ervoor dat de requirements goed worden ingevuld?

“Op het moment dat de business iets wil, stellen ze een change op. De designer bedenkt hoe het gebouwd moet worden en onderzoekt wat de eisen van de business zijn. Moet het groen, geel of paars worden en zijn de knoppen groot, vierkant of rond? Dat zijn de functionele aspecten. De designer gaat ook vaststellen wat onze requirements zijn. Als een gebruiker een knop indrukt, mag dat geen impact op de performance hebben. Ook de data mag niet van slag raken en we moeten ook logging toepassen. We gaan ook een performance loadtest doen om vast te stellen of er sprake is van een negatieve invloed op de gebruikers. Dat zijn de dingen waar wij aan denken.”

Op welke manier werken jullie binnen jullie organisatie samen?

“In ons team is er een tweesplitsing qua werkzaamheden gemaakt. Naast de incidentgedreven werkzaamheden doen we ook uitzoekwerk en analyses. Op een gegeven moment hebben we de afdeling anders ingericht en “the man of the week” geïntroduceerd. Van de elf man personeel zijn er dagelijks twee daarvan die de boel schoonvegen en de rest is bezig om op een agile manier per story de dingen op te pakken. Ons team is niet zelfsturend, maar wel zelfregulerend en krijgt de ruimte om binnen die kaders te opereren. Dit werkt goed en scheelt ook tijd. Verder krijgt men de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en zo het beste werk voor de organisatie neer te zetten, zodat groei en vernieuwing mogelijk worden.”

Wat betekent vernieuwing voor jullie?

“Ik probeer de mensen in ons team veel mogelijkheden te bieden om hun kennis en kunde op te bouwen. Ze kunnen cursussen volgen voor onderwerpen die ze niet direct in hun dagelijkse werk gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld nog geen Kubernetes (open source containerplatform, red.), hebben al wel een training over dit open-source containerorkestratie-systeem gevolgd. Ze gaan binnenkort een training OpenShift volgen.

Waarom is het voor VodafoneZiggo zo belangrijk om innovatief te zijn?

“We opereren met televisie, internet en telefonie in een sterk concurrerende markt die ook nog eens continu veranderd. We moeten voorop blijven lopen en dat kost tijd en energie. Op het moment dat je niet vernieuwt als organisatie, ga je achterlopen. Daarom zorgen we dat de kennis en kunde binnen VodafoneZiggo op peil blijft.”

Wat betekent voor jou continuïteit in vernieuwing?

“Stil staan is achteruit gaan. Vernieuwing heb je nodig om te voorkomen dat de boel verouderd en onbruikbaar raakt. Wat je ziet op het gebied van storage is dat als je lang niks doet, de machines oud en gammel worden. Dan wordt het heel lastig om de data op tijd te migreren. Als een organisatie niet voldoende vernieuwt, ontstaat een neergaande vicieuze cirkel van technische schuld. Om een fatsoenlijk migratie te kunnen uitvoeren, moet je op tijd nieuwe hardware inzetten.”

"Stil staan is achteruit gaan. Vernieuwing heb je nodig om te voorkomen dat de boel veroudert en onbruikbaar raakt. "
Age Pruimers
Manager Fulfillment bij VodafoneZiggo

Welke trends zie je binnen de IT?

“Automation. Ik zie het gebruik van Playbooks in Ansible toenemen voor het mogelijk maken van geautomatiseerde werkzaamheden. Hierdoor is er minder kans en ruimte op menselijke fouten. Het gaat om het geautomatiseerd deployen van implementaties zonder human interaction, zodat de mensen van een beheerafdeling alleen worden gebeld als uit de monitoring blijkt dat aan een bepaalde functionaliteit niet is voldaan.”

Wat is jouw gouden tip voor organisaties die willen vernieuwen?

“Het is funest als je bij vernieuwingen de oude omgeving niet volledig opruimt. Ook al vernieuw je in een heel laag tempo, het is belangrijk om volledig van de vorige situatie afscheid te nemen. Het gaat mis als je meerdere omgevingen moet beheren.” Age illustreert dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. “Neem als voorbeeld storage. Als je twee verschillende systemen samen moet brengen dan kies je het systeem dat de beste storage systeem heeft. Storage is tegenwoordig van fundamenteel belang, want om een organisatie te laten functioneren, heb je data nodig. Mijn visie is: vernieuwing is vooruitgang, maar de oude omgeving niet opruimen betekent achteruitgang. Vernieuwen is nieuwe dingen neerzetten en bestaande aspecten faceliften, maar ook oude omgevingen verwijderen.”