15 June 2021

Continuïteit en vernieuwing gaan ons nooit vervelen. Sterker nog, we zijn nog maar net begonnen!

Interview

Klanten daadwerkelijk helpen. Op basis van die overtuiging stortten Marko Seunninga en Klaas-Pieter (KP) Majoor zich 5 jaar geleden op het avontuur dat HCS Company heet. De HCS staat voor “Helping Clients Succeed”: Op een open, nuchtere, plezierige en eerlijke manier organisaties daadwerkelijk verder helpen bij hun uitdagingen op het gebied van IT. Inmiddels is HCS Company uitgegroeid tot marktleider in Nederland op het gebied van technisch applicatiebeheer met als technologische specialisatie Red Hat en Enterprise Open Source. Met een team van 70 gespecialiseerde engineers staan ze dag en nacht klaar voor hun klanten. We spraken met de eigenaren van dit mooie bedrijf over hun visie op de markt en hoe zij innovatie werkelijk werkend maken.

Vanuit welke behoefte is HCS Company ontstaan?

Marko: “De belangrijkste reden om HCS Company op te richten is de overtuiging geweest dat IT-dienstverlening echt anders kan. Er worden te vaak mooie rapporten geschreven, die ondanks alle goede bedoelingen op een stapel terecht komen. Door met elkaar in dialoog te gaan en vanuit het vakmanschap daadwerkelijk dingen te doen, bereik je volgens ons meer. Je zou bijna zeggen dat we gewoon weer ‘ouderwets’ met elkaar in gesprek gaan.

Daarbij vinden wij de “fun-factor” ontzettend belangrijk. Werk moet ook gewoon leuk zijn. Een goede sfeer opent ook de informele contacten en zorgt voor het vertrouwen om vragen te stellen. Pas als je weet waar je het over hebt kun je klanten echt verder helpen. Plezier in het werk en vakmanschap. Dat zijn de twee pijlers waarop we koersen. ”

KP: “Helemaal mee eens. Onder het credo ‘zien is geloven’ proberen we zo concreet mogelijk te zijn in oplossingen die we aandragen. Als je er over kunt praten, moet je het ook kunnen laten zien. Het komt soms wat direct over, maar we onderscheiden ons vaak door onze oprechte intentie om de uitdagingen van een klant te adresseren. Dat wil ook wel eens confronterend zijn, want we vragen graag door. Als we twijfelen of een oplossing gaat werken, beginnen we er niet aan. Ook niet als een klant daar om vraagt.” Lachend “Maar meestal zorgen we er wel voor dat we niet twijfelen hoor, ha ha!”

Marko: “Een goede opdracht-intake is daarin doorslaggevend. We doen altijd ons uiterste best om in een ontspannen setting de échte vragen en behoeftes boven water krijgen: “Weet de klant daadwerkelijk wat het probleem is? Begrijpen we het goed? Wat willen ze bereiken en voor wie? Wat is de vraag achter de vraag? De fun-factor moet ook in deze fase aanwezig zijn! In vriendschappelijke en actieve dialoog onderzoeken we of de beoogde oplossing pas bij het probleem. Pas daarna wordt het tijd om te bepalen of we kunnen waarmaken waar om gevraagd wordt.”

Waar liggen jullie klanten het meeste wakker van, waar zit hun pijn?

Marko: “Het spanningsveld tussen continuïteit en vernieuwing. Bestuurders liggen vaak wakker van het borgen van continuïteit en stabiliteit. Het belang van goed functionerende IT is enorm. Voor hen heeft het voorkomen van verstoringen de eerste en allerhoogste prioriteit. Tegelijkertijd ontwikkelt IT zich zo ontzettend snel, dat IT organisaties dat tempo bijna niet kunnen bijhouden. IT was vroeger voor de meeste mensen een ver van hun bed show, ongrijpbaar. Tegenwoordig hebben we thuis meer apparaten en connectiviteit dan op het werk. De eisen en verwachtingen aan “enterprise IT” worden hierdoor hoger. Er ontstaat een enorme drive vanuit de business omdat ze willen hebben wat IT (nog) niet kan leveren. Waarom kan ‘thuis’ iets makkelijk en in de business niet? Dat levert een spanningsveld op.”

KP: “En daar kun je aan toevoegen: “Hoe kom ik van mijn oude omgeving af?” Niets doen is geen optie. Dat was het al niet, maar de situatie wordt steeds nijpender. Het startschot is al lang gegeven, de tijd loopt. De kennis en kunde van het landschap en de applicaties verdwijnt langzaam binnen organisaties. Medewerkers met die specifieke kennis gaan binnenkort met pensioen. En, stel dat je het lef hebt om te gaan vernieuwen: waar begin je dan? En hoe? De bestaande systemen zijn vaak zo complex dat die niet gemakkelijk vervangen kunnen worden. Het is daarom onze overtuiging dat we mensen nodig blijven hebben die begrijpen wat er gebeurt in het hele speelveld, die de keten overzien. Mensen die de historische context kennen van gemaakte keuzes. We horen wel eens dat de gemiddelde leeftijd van ons bedrijf hoog is, wij zijn daar juist enorm trots op. ”

“Te veel complexiteit of schakels in het voortbrengingsproces komen we ook vaak tegen. Om de continuïteit te borgen zijn er controles en processen in het leven geroepen, maar deze staan de innovatie en verandering in de weg. Soms heeft de business informatiemanagers in dienst en een IT-afdeling ook. Dan creëer je doorgeefluiken binnen organisaties. Je krijgt silo’s. Dit vergroot de afstand in de informatievoorziening en zorgt voor vertraging in de feedback-loop. Om flexibiliteit te verkrijgen zien we ook dat onze klanten nieuwe organisatievormen zoeken waarbij zelforganisatie verkozen wordt ten opzichte van het middenmanagement of de ‘lemen laag’. Wij gebruiken technologie graag als hefboom voor de implementatie van verandering.

Op welke manieren biedt HCS Company dan waarde aan de business?

Marko: “Ten eerste bieden wij politiek-bestuurlijk rust door middel van het bieden van stabiliteit en continuïteit in het huidige applicatielandschap. Het in de lucht houden van primaire applicaties bij voorbeeld. Daarnaast helpen we met kostenbesparingen door handmatige activiteiten te automatiseren, waardoor minder mankracht nodig is. En wil de business een versnelling in het voortbrengingsproces, dan introduceren we een containerplatform waardoor CI/CD toepassingsgebieden mogelijk zijn en de time-to-market sterk verbeterd wordt. We gaan dan in plaats van een of twee releases per jaar naar, indien gewenst dagelijks nieuwe releases.”

KP: “Ook op technologisch vlak bieden we rust. Onze tech-strategie is: “They Provide, We Enable, You Benefit”. We gaan niet zelf het wiel uitvinden, maar maken de technologie van onze partners werkend bij onze klanten. Hiermee creëren we rust voor onszelf en voor onze klanten. We werken met open source in zogenaamde “upstream” communities. In deze communities ontstaat de software in z’n meest rauwe vorm. Door onze samenwerking met organisaties als Red Hat en IBM, worden de aanpassingen vanuit upstream uiteindelijk weer onderdeel van enterprise software. Zo maken we betere software en creëren we stabiliteit en continuïteit voor onze klanten. Maar ook voor onze eigen kennisontwikkeling en specialisatie geeft dit rust. Denk alleen al aan alle opleidingen die we volgen: welke kiezen we en waarom? Onze partnerships zijn daarin leidend, zodat wij ons kunnen concentreren op het werkend maken van de technologie.“

Welke rol speelt Open Source daarin voor jullie?

KP: “We zijn geen fanatieke open source aanhangers ofzo, maar de uitgangspunten van open source passen wel bijzonder goed bij de HCS filosofie. Bill Joy, mede-oprichter van Sun Microsystems, zei ooit: ‘no matter who you are, most of the smartest people work for someone else.’ Dat statement daar geloven wij echt in. Wereldwijd, maar zelfs in een relatief klein landje als Nederland kun je veel beter de samenwerking zoeken dan zelf het wiel opnieuw uitvinden. Transparantie, samen plezier maken en een ongenadige focus op kwaliteit. Ongeacht of het in de samenwerking om klanten, collega’s of partners gaat. Samen weet je meer. Het is leuker en je komt verder. Daarom streven we altijd naar een intensieve samenwerking met anderen.”

Marko: “Vijf jaar geleden, bij de start van HCS Company, was open source voor enterprise organisaties nog echt iets nieuws. Ik herinner me nog goed onze eerste projecten waarin we gesloten software vervingen door moderne open source alternatieven. Het doel was vooral kostenbesparing. Nu, anno 2020 is open source mainstream geworden. Iedereen doet het. Niet alleen om kosten te besparen, maar vooral om de continue stroom aan verandering te absorberen. Het is de norm voor softwareontwikkeling geworden, ook bij de grote jongens als Google, Oracle, Microsoft of IBM. Trouwens niet alleen voor softwareontwikkeling, maar ook voor de besturingsfilosofie van organisaties. Een ‘open organisatie’ past goed bij het Rijnlandse besturingsmodel dat wij hanteren.

Waar binnen een organisatie leg je bijvoorbeeld de besluitvorming neer? Onderin of aan de top? Uit onze ervaring blijkt dat dit niet alleen maar onderin kan liggen en ook niet alleen in de top. Je moet de juiste combinatie van beide vinden. Lekker Rijnlands polderen mag je het ook noemen wat mij betreft. De open source communities of practice zijn krachtig om verandering te faciliteren. Goede besluiten komen langzaam. Inclusieve besluitvorming vergroot het draagvlak.”

KP: “We hebben in onze projecten ervaren dat sterk leiderschap en bottom-up communiceren belangrijke ingrediënten zijn voor succes. De verbinding tussen de top en de bottom is nog wel eens lastig. De top wil graag business waarde, maar technologie op zichzelf levert dat niet. Engineers en software bedrijven vinden vooral de nieuwe features heel cool. Ze vergeten nog wel eens de vertaling te maken naar een effectieve implementatie binnen organisaties. Die twee bij elkaar brengen, elkaar laten begrijpen, is een van de allerbelangrijkste dingen die we doen. Als dat niet goed gebeurt dan worden al die nieuwe features niet eens gebruikt. En ongebruikte software is echt hele dure software.”

Dus, open source speelt een belangrijke rol bij continuïteit én vernieuwing?

KP: “Jazeker. Maar niet exclusief. Het IT landschap is zo divers dat we alle soorten en maten tegenkomen. Van de meest exotische programmeertalen of middleware omgevingen tot standaard softwarepakketten en generieke bouwstenen. Onze technisch applicatiebeheerders weten van al die pakketten vaak veel af. Het leuke aan open source is dat het een schakel kan zijn tussen oud en nieuw. Een wereld waarin de diversiteit aan talen, tools modules en libraries niet als bedreiging gezien wordt, maar als een gegeven. Immers, verandering is de enige constante.

Containertechnologie is zo’n innovatie die is ontstaan vanuit de community. Eigenlijk een logische ontwikkeling. Binnen de logistiek werkt het fantastisch, dus waarom zouden we dit niet ook doen in de IT? Het was niet per sé zo dat we moesten inzetten op containertechnologie. De innovatie ontstond vanuit open source en paste perfect bij technisch applicatiebeheer, ons vakgebied. Daarbij zien we ons vak steeds meer evolueren naar iets wat tegenwoordig Site Reliability Engineering (SRE) genoemd wordt. Door de mindset van software engineering toe te passen op infrastructuur en operationele processen, creëren we schaalbare en betrouwbare softwaresystemen. We automatiseren alles wat los en vast zit.”

Marko: “Of, zoals een van onze klanten drie jaar geleden zei: “ik wil dockers hebben”. Inmiddels is Docker ingehaald door Podman en Buildah. Zo hard gaat die innovatie. Door ons partnership met Red Hat wisten we hiervan en hebben we ze goed kunnen adviseren. Je zal maar voor Docker gekozen hebben en nu moeten migreren… Uiteindelijk hebben we ze geholpen bij de implementatie van een containerplatform. Dat past precies bij de open source gedachte. Keuzevrijheid. Jij kiest welke software je wilt gebruiken, wij adviseren je bij keuzes die je kunt maken op enterprise niveau. Dat is wat veel organisaties fijn vinden aan onze dienstverlening.

 

Waar zijn jullie het meest trots op als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar?

Marko: “De inhoudelijke groei van het bedrijf. We worden nu door enterprise organisaties gezien als een kwalitatief goed bedrijf. Zij dragen dit ook uit aan de hand van complimenten over onze aanpak, het enthousiasme en het vakmanschap van onze mensen. Dat is precies wat we wilden worden. Als je dat terugkrijgt van een klant is dat het allermooiste. Daarnaast vind ik het fantastisch dat we steeds vaker gezien worden als een klein bedrijf met een grote impact. Dat we in één adem genoemd worden met het automatiseren, OpenShift en Red Hat. Het alleen al hierop terugkijken geeft mij veel energie.”

KP: “Helemaal mee eens. Kijk alleen maar eens naar de geïnterviewde mensen en organisaties in dit magazine. Wat een mooie mensen en wat een prachtige verhalen. Stuk voor stuk organisaties met enorme maatschappelijke impact. We voelen ons beide dagelijks bevoorrecht om met zulke goede mensen te mogen werken. Of ze nu klant, partner of collega zijn: het is echt bijzonder dat de crème à la crème in Nederland met ons samenwerkt. Dat ze het vertrouwen hebben gehad en gelukkig nog steeds hebben, ha ha, om met ons in zee te gaan. Zonder het vertrouwen van al deze mensen had HCS Company er nooit zo voor gestaan.”

MarkoDe case van Topicus was een hele mooie samenwerking. Daar maken ze maximaal gebruik van het containerplatform dat we hebben neergezet. Ze gingen duidelijk, praktijk- en doelgericht aan de slag met OpenShift. Deze organisatie zit vol met superslimme mensen en weten dondersgoed wat OpenShift betekent voor hun organisatie. Het gezamenlijke vakmanschap zorgde ervoor dat we elkaar uit ieders comfortzone hebben gehaald. Daar leer je ontzettend veel van, zeker als je ook open bent over fouten. Het resultaat mag er zijn: ze hebben een enorme versnelling in hun softwareproductie en een foutloos releaseproces gerealiseerd.”

KP: De afgelopen 5 jaar hebben we ook hele mooie projecten met maatschappelijke impact mogen uitvoeren. Voor mij persoonlijk was het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie een van de meest indrukwekkende projecten die we ooit hebben gedaan. Samen met het IT-team en de bio-informatici ter plaatse, hebben we een open en flexibel platform neergezet dat gebruikt wordt om research en diagnostiek te versnellen. Een uitdagende klus omdat het PMC ook nog eens verbouwd werd tijdens de projectuitvoering. Maar het is gelukt. Er staat een open en flexibele IT-omgeving die is voorbereid op de groei in de toekomst. Doordat de data ieder jaar verdubbelt, is flexibiliteit gewenst. Het moderne platform dat we hebben neergezet vindt dat geen probleem. Zij zijn klaar voor wat er komen gaat.”

 

Hoe verwachten jullie dat de komende 5 jaar eruit gaan zien?

Marko: “Het belangrijkste voor ons is dat we ons blijven focussen op waar we goed in zijn. Daarin nog de verdieping en de verbreding zoeken. Wij willen met onze specialisten voor blijven lopen in de markt. Door onze mensen pro-actief de ruimte te geven om die ontwikkelingen te volgen. Hoe mooi zou het zijn als we onze klanten vertellen welke effecten of kansen een nieuwe roadmap van Red Hat of IBM heeft op hun business? Zo blijven we politiek-bestuurlijk rust bieden door middel van stabiliteit en continuïteit van het huidige applicatielandschap. We helpen met kostenbesparingen door handmatige activiteiten te automatiseren, waardoor minder mankracht nodig is. En wil de business een versnelling in het voortbrengingsproces, dan implementeren we een containerplatform waardoor de time-to-market sterk verbeterd wordt.“

KP: “We blijven dus doen waar we goed in zijn. Ik verwacht daarbij wel dat we in de waardenketen gaan opschuiven richting de eindgebruiker, vermoedelijk door gebruik te maken van de gegevens uit systemen die we nu legacy noemen. De komende 5 jaar blijft zeker nog veel legacy bestaan. Ik verwacht dat we steeds meer informatie uit deze systemen gaan ontsluiten voor de buitenwereld. Het fundament met OpenShift ligt in de meeste gevallen al.

Daarnaast zie je dat het Linux serversysteem niet alleen maar op de servers zit, maar ook op camera’s, horloges, auto’s, fietsen, koelkasten of magnetrons. Als je de informatie van deze devices ontsluit en er AI op los laat, dan biedt dat een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Daar gaat IBM in samenwerking met Red Hat een enorme rol spelen verwacht ik.

Het combineren van IoT, waar heel veel data omheen hangt, mét die legacy wordt dé manier is om je te onderscheiden. De geschiedenis herhaalt zichzelf. Dertig jaar geleden concurreerden hardware leveranciers als HP, Sun, IBM hevig met elkaar. Met de komst van Linux als besturingssysteem werd het toen mogelijk om één besturingssysteem te gebruiken op verschillende soorten hardware. Datzelfde speelt zich de komende vijf jaar af in de wereld van cloud: Google, Microsoft Azure en Amazon concurreren elkaar de tent uit. Met OpenShift en Ansible hebben Red Hat en IBM een ‘besturingssysteem voor de cloud’ in handen, dat de verschillende cloud leveranciers met elkaar verbindt.”

Marko: “Het klinkt misschien gek, maar we hebben de krantenkop van AG Connect in 2023 al mogen aanschouwen, ha ha. Daarin staat dat we met ruim 250 man nog steeds doen wat we vandaag al doen: op een open, nuchtere, plezierige en eerlijke manier organisaties daadwerkelijk helpen bij hun uitdagingen op het gebied van IT. Dat is alles. En, hoe idealistisch het ook klinkt: het is gewoon ontzettend gaaf om te doen. Niet voor niets staat er HCS, Helping Clients Succeed, in onze bedrijfsnaam. Die focus laten we niet los, dat zit in ons DNA.”