12 November 2020

“Vernieuwing biedt mogelijkheden om de dienstverlening aan de burgers en bedrijven in de stad te verbeteren.”

In de gemeente Rotterdam werken dagelijks 15.000 ambtenaren om de 644.000 inwoners van deze stad te bedienen. IT speelt hierin een belangrijke rol. Jiri Bruinzeel, Teammanager ICT Ontwikkeling bij gemeente Rotterdam, zorgt ervoor dat IT vernieuwing op rolletjes loopt en dat de behoeften op het gebied van ICT vernieuwing goed worden ingevuld.

“Ik ben teamleider ICT Ontwikkeling en Advies binnen de directie IIFO, dat staat voor Innovatie, Informatievoorziening, Facilitair en Onderzoek.”

IIFO levert binnen de gemeente Rotterdam de totale IT-dienstverlening aan bestuur en concern. De medewerkers van de gemeente Rotterdam krijgen van de afdeling IIFO ondersteuning op het gebied van IT. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden maken ze daarbij gebruik van de informatiesystemen die in het datacenter draaien.

Wat betekent vernieuwing binnen de gemeente Rotterdam?

“Binnen de gemeente Rotterdam kijken we continu naar mogelijkheden om IT zo slim mogelijk in te zetten. Vernieuwing biedt ons mogelijkheden om de dienstverlening aan de mensen en bedrijven in de stad te verbeteren.”

Als onderdeel van de digitale transformatie is de gemeente Rotterdam dit jaar gestart met het implementeren van de containertechnologie op basis van OpenShift. “Dat wordt de basis om ons applicatielandschap verder te moderniseren. Grote voordelen van deze oplossing zijn de flexibiliteit en schaalbaarheid van het nieuwe platform.”

Wat willen jullie bereiken met het implementeren van het containerplatform?

“We willen het proces van ontwikkelen en opleveren van maatwerkvoorzieningen voor onze afnemers versnellen. Met de komst van het containerplatform kunnen we daar uitstekend in voorzien. Bovendien heeft het platform beheersmatig een aantal grote voordelen.”

“De aanleiding was de upgrade van onze middleware laag in de infrastructuur. Tijdens het project dat verantwoordelijk was voor de realisatie constateerden we dat het naar productie brengen van onze maatwerkapplicaties stuk voor stuk een behoorlijke inspanning kostte. Met het containerplatform zal dit proces een stuk eenvoudiger worden. De containers worden immers softwarematig opgebouwd, waardoor we in staat zijn om ze in basis identiek te houden voor de verschillende omgevingen. Met het inrichten van verschillende delivery pipelines zijn we in staat om continue wijzigingen door te voeren.

Met deze vernieuwing in ons applicatielandschap kunnen we beter inspelen op de vragen vanuit de clusters om toepassingen op het gebied van IT.”

Welke rol spelen jullie partners in dit proces?

“Onze partners zijn heel belangrijk. Bij de implementatie van een dergelijk nieuw platform komt veel kijken. Het raakt behalve de techniek ook onze processen en organisatie. In HCS Company hebben we een partner gevonden die ons kan begeleiden en helpen met implementeren. Maar ook RedHat en Axians dragen hun steentje bij in dit project. Het is belangrijk dat je over mensen beschikt die je in dat proces kunnen begeleiden.”

Hoe brengen jullie IT en business samen binnen jullie organisatie?

“We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium bij de vraag vanuit onze clusters aan te sluiten. In de gemeenschappelijke verkenning van de behoefte brengen we onze expertise in en geven aan waar rekening mee te houden als we een oplossingen selecteren of ontwikkelen. Gedurende het gehele proces van intake, analyse, besluit en uitvoering trekken business en IT samen op. Dus ook wanneer we nieuwe maatwerkapplicaties ontwikkelen die moeten landen op het containerplatform. De applicatie moet immers container ready zijn.”

Wat voor impact heeft deze vernieuwingsslag op jullie manier van werken?

“Dat heeft een behoorlijke impact. Er komt veel kijken bij zo’n containerplatform. We brengen een aantal disciplines samen in een multidisciplinair team. Nieuwe rollen en nieuwe technologie vereist van ons dat we investeren in de collega’s die zijn betrokken. Training en coaching zijn dus onderdeel van het project. Maar ook de agile manier van werken vereist zorgvuldige begeleiding. Het gaat tenslotte niet alleen om nieuwe technologie, de mens heeft hier ook een belangrijke rol in.

Een containerplatform vraagt om een softwarematige aanpak bij het leveren van IT-infrastructuur componenten. Dit is anders dan we gewend zijn. Het vereist kennis van het schrijven van code om infrastructuur componenten te leveren. Hiermee beperken we handmatige handelingen zodat de kans op fouten worden gereduceerd.”

Wat voor invloed heeft dit op de bestaande IT-omgeving?

Op het moment dat we met vervangingsinvesteringen aan de slag gaan, bekijken we de situatie vanuit de beschikbare middelen. We proberen dit op een zo innovatief mogelijke manier te doen. Dus als een nieuwe ontwikkeling past op het containerplatform zullen wij dit zeker gebruiken.

We blijven altijd kijken naar hoe de markt zich ontwikkelt. Ook laten we ons op strategisch niveau adviseren door gerenommeerde partijen. Op basis hiervan maken we keuzes. Plaatsen we het in het bestaande of zijn we toe aan het maken van de volgende stap?”

Waar liep de gemeente Rotterdam in relatie met deze innovatieslag tegenaan?

“Omdat we te maken hebben met nieuwe technologie en een andere manier van werken, kozen we voor een gefaseerde aanpak. Gedurende de implementatiefase kwamen we erachter dat er onvoldoende kennis is van het platform. Dat zorgde in combinatie met de nieuwe manier van werken ervoor dat we langer de tijd hebben genomen om collega’s te trainen en vertrouwd te maken in hun nieuwe rol.“ 

Waarom is het voor de gemeente Rotterdam zo belangrijk om innovatief te zijn?

“Stilstand is achteruitgang. Je zult gewoon mee moeten met trends en ontwikkelingen in de markt. En innovatie biedt Rotterdam kansen, als haven en stad. Kijk eens om je heen en zie hoe we innovatie overal toepassen in het dagelijks leven in de stad om het verschil te maken.”

“Voor ons als IT organisatie biedt innovatie de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Rotterdam heeft gezonde ambities als het gaat om de ontwikkeling naar een SmartCity. We ontwikkelen vanuit de beschikbare informatie dataproducten die ons kunnen helpen in de besluitvorming. We houden de 5G-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.”

“Met onze IT infrastructuur proberen wij te anticiperen op dergelijke ontwikkelingen. Het is belangrijk om onze infrastructuur daarop aan te laten sluiten als het gaat om datastromen en connectiviteit, zodat de gemeente Rotterdam uiteindelijk goede producten kan ontwikkelen.”

"Stil staan is achteruitgang. Je zult gewoon mee moeten met de ontwikkelingen in de markt. "
Jiri Bruinzeel
Teamleider ICT Ontwikkeling en Advies bij Gemeente Rotterdam

Wat betekent voor jou continuïteit en vernieuwing?

“Persoonlijk vind ik continuïteit en vernieuwing heel belangrijk en ook als gemeente Rotterdam proberen we hierin te investeren. Datagedreven handelen is een trend die je ziet. We zijn al enige jaren bezig om op basis van beschikbare informatie dataproducten te ontwikkelen. Die kunnen ons helpen bij het nemen van beslissingen op basis van die data. Vanuit het smart city concept zijn we al actief bezig om van Rotterdam een slimme stad voor burgers en bedrijven te maken.”

Welke IT-trends zien jullie terug in markt?

“We zien dat er steeds meer dienstverlening vanuit de cloud wordt aangeboden. En de digitalisering en daarmee verbonden opkomst van smart cities veranderen het IT landschap. Gebruik van sensoren met bijbehorende datastromen, inzet van Artificial Intelligence, Machine Learning en proces automatisering worden steed vaker toegepast. Dat verhoogt de complexiteit en vraagt om een stevige regiefunctie.

Het gebruik van monolithische systemen neemt af. Je ziet tegenwoordig steeds meer dat data wordt losgetrokken van de applicatielogica en dat gebruikers steeds vaker low code applicaties krijgen aangeboden om deze data te onderhouden.”

Hoe ziet de toekomststrategie van de gemeente Rotterdam er voor de komende jaren uit?

“Als gevolg van de coronacrisis hebben we onze toekomstplannen tegen het licht moeten houden. Vanwege de nieuwe werksituatie, waar onze ambtenaren zo veel mogelijk vanuit huis werken, voeren we sommige onderdelen uit onze strategie nu versneld uit. De huidige digitale werkomgeving maakt gebruik van Office 365, om digitaal te kunnen samenwerken en videovergaderen.Vanuit beveiliging en privacy optimaliseren we de bescherming van onze identiteiten. En we moderniseren onze integratiesystemen zodat we de uitwisseling van informatie tussen onze systemen kunnen verbeteren. Last but not least willen we met ons Mendix rapid application development platform de komende jaren nog meer low code toepassingen realiseren.”

Wat zijn jouw gouden tips voor organisaties die willen gaan vernieuwen?

“Het is goed om te beseffen dat innovatie geen doel op zich is. Je moet handelen vanuit het perspectief van de business die je moet bedienen. Efficiency is in dit verband belangrijk. Laat je adviseren door collega-organisaties of bedrijven die ervaring hebben met dit vernieuwingstrajecten. Probeer vernieuwingstrajecten zoveel mogelijk met eigen mensen te doen en betrek ze ook bij deze processen. Zo heb je de grootste kans op succes.”

"Streef in elk geval naar zoveel mogelijk vernieuwing, maar verlies nooit het doel uit het oog. "
Jiri Bruinzeel
Teamleider ICT Ontwikkeling en Advies bij Gemeente Rotterdam