12 November 2020

E-book: De businesscase voor OpenShift

Chantal van den Broek
Business Openshift
Het opstellen van een financiële businesscase is voor velen niet het meest favoriete onderwerp. Direct toegegeven, het is vaak lastig om voordelen direct in geld uit te drukken. Ook verschilt de opzet van de businesscase tussen organisaties. De één baseert deze op de kosten en baten van het platform an sich. De ander neemt de beoogde doelen als uitgangspunt en berekent wat het gaat kosten om dit te bereiken met de invoering van OpenShift versus het doorontwikkelen van het huidige tool landschap.
HCS Company heeft vele organisaties geholpen met het transformeren naar een IT-landschap waarin container-technologie wordt toegepast. Een sterke modernisatie slag van hun applicatielandschap. Het ontbreken van kennis, waardoor sommige organisaties achterblijven met een leeg platform, is iets wat we helaas steeds meer terugzien in de praktijk.
Hoog tijd om onze kennis te delen. Dat is immers dé open source gedachte, waarin we heilig geloven. Zo hebben we onze opgedane kennis & ervaringen omgezet in compacte en informatieve e-books. Dit is deel 2, specifiek over de voordelen van containertechnologie, waarbij we bewust hebben gekozen voor OpenShift. Uiteraard kun je dit ook breder trekken dan specifiek dit product.

Een eerste introductie

Het aantal organisaties dat aan de slag gaat met container-technologie groeit enorm. Maar in begin kan dit vrij complexe materie zijn. In dit document geven we een introductie van de container-technologie en containerplatformen. We beginnen bij de basis en nemen je stap voor stap mee om dit meer context te geven. Bouw je mee?

Wat wordt er behandeld?

In dit uitgebreide ebook uit ons serie van maar liefst 10 pagina’s vind je alle onderwerpen over OpenShift en de business case op een rijtje, inclusief een model waarin je jouw organisatie kunt plaatsen. Na het lezen van dit e-book heb je een juiste kijk op de Businesscase van OpenShift en weet je of het zinvol is voor jullie organisatie om hiermee aan de slag te gaan.

1. Wat zijn de elementen van een businesscase?

Om dit overzichtelijk te houden, hebben we een weergave gemaakt van die facetten waar kosten en baten vallen. In deze weergave is onderscheid gemaakt tussen enerzijds het platform en wat daarvoor nodig is, en anderzijds hetgeen op het platform draait als de applicaties en eventuele middleware producten.

2. Met welke kosten moeten we rekening houden?

De implementatie van OpenShift brengt meer met zich mee dan een paar subscripties. De te verwachten kosten bestaan grofweg uit het platform zelf, de onderliggende infrastructuur, de dienstverlening rondom het platform en uiteraard de applicatieontwikkeling. Al deze facetten zijn in detail uitgewerkt in het ebook.

3. Welke baten ondervonden we?

De business realiseert de grootste baten. Maar ook voor applicatie ontwikkeling is er veel te halen!Technisch applicatie beheer, infrastructuur en infrastructuur beheer gaan er ook op vooruit. Last but not least: het beheer van het huidige platform en de huidige middleware krijgen een boost!

E-book downloaden

Om je te helpen bij het opstellen van jouw business case, hebben we onze ervaringen vastgelegd in dit e-book. Het bevat geen exacte percentages of bedragen. Het is een leidraad om meer houvast te krijgen waar de kosten en baten te vinden zijn. Met dit e-book ben jij in staat om alle facetten inbeeld te brengen en je afwegingen te maken.

Daarmee wordt de business case een inspiratiebron voor de verdere implementatie in plaats van een irritant hoofdpijndossier. Sowieso is en blijft het een complexe materie. Voel je daarom vrij om contact met ons op te nemen, als we je hiermee verder kunnen helpen. Succes en veel leesplezier!

// Download e-book
Download e-book: de businesscase voor OpenShift
Om je te helpen bij het opstellen van jouw business case, hebben we onze ervaringen vastgelegd in dit e-book. Het bevat geen exacte percentages of bedragen. Het is een leidraad om meer houvast te krijgen waar de kosten en baten te vinden zijn. Met dit e-book ben jij in staat om alle facetten inbeeld te brengen en je afwegingen te maken. Benieuwd? Download het gratis e-book nu! En ontvang hem in je mail.

Naam(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.